Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld på främre delen كراك av ryggen. På högra sidan finns en inskärning, حيوان där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav namnet حيوان lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och förekommer på هكر öppna fält, i fuktiga skogar eller i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. En del هكر arter sniglar lever även av kannibalism.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Manteln är framtill köttig”

Leave a Reply

Gravatar